บทความ

รวบรวมบทความและเนื้อหาที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

ความหมายของสี
ความหมายของสี

สีนั้นมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนเราอย่างยิ่งทั้งทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม ดังนั้นเมื่อเราจะเริ่มทำธุรกิจ สิ่งสำคัญที่เราสามารถจะนำเสนอแบรนด์สินค้าของเราเพื่อให้ผู้คนจดจำแบรนด์ของเราได้ และมีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดสายตา คือ การ สร้างโลโก้สินค้าหรือโลโก้บริษัทนเอง เพื่อแสดงถึงจุดยืนหรือคอนเซ็ปต์ของธุรกิจหรือบริษัท ซึ่งเราควรทราบถึงความหมายของสีแต่ละสี เพื่อสามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้ออย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

อ่านแล้ว 93 คน
อ่านต่อ
เพิ่มเพื่อน